Üyelik Sözleşmesi

Webpasaj.com satıcı ve alıcıları bir araya getiren İlan (Pazaryeri) sitesidir. E-Ticaret olarak işlenmemektedir.

Webpasaj.com üyesi olabilmek için ise, aşağıdaki koşullar eksiksiz yerine getirilmelidir.

1-) Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Webpasaj.com internet adresinde her türlü ilan vermek ve bilgi yayınlamak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Webpasaj.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2-) Webpasaj.com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3-) KULLANICILAR, Webpasaj.com'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4-) Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Webpasaj.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5-) Webpasaj.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6-) Webpasaj.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

7-) Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Webpasaj.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

8-) Webpasaj.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 7. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11-) Webpasaj.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

12-) Webpasaj.com'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri 7 Gün Webpasaj.com tarafından saklanabilecektir.

13-) Webpasaj.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

14-) Webpasaj.com'un amacı, herkesin ilan verebileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki kullanıcıların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Webpasaj.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, Webpasaj.com'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

15-) İsim hakkı ve marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

16-) Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Webpasaj.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

17-) Webpasaj.com, Webpasaj.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

 

18-) Webpasaj.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Webpasaj.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, Webpasaj.com'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Webpasaj.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve Webpasaj.com'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

19-) Webpasaj.com'un tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Webpasaj.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

20-) Webpasaj.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

21-) Bir ürün için yalnızca bir ilan verebilirsiniz. Aynı ürün veya hizmet için tekrarlanan ilanlar tarafımızdan silinmektedir. Bu davranışların tekrarı halinde kullanıcının üyeliği tarafımızdan sonlandırılır. 

 

22-) Webpasaj.com üye forumunda yer alan bilgileri doldurarak üye olmanız üzerine yayınlamış olduğunuz ürün/ürünler, E-Mail,Cep telefonu,Adres bilgilerinizi Site ziyaretçileri,kullanıcı/kullanıcılar ile paylaşmayı kabul etmiş olursunuz.

 

22-a) E-Mail,Telefon bilgilerinizi ilanlarınızda gösterme-göstermeme hakkınızı ilan yayınlama bölümünde kullanabilirsiniz.

 

23-) Giriş; Giriş yapılması için girilen mail adresiniz ve kayıtta belirttiğiniz şifreniz ile giriş sağlanır.

 

23-a) Oturumu Açık Tut; Giriş kayıtlarınızı hatırlaması için Beni Hatırla işaretlenmesi üzerine sonraki girişlerinizde bilgilerinizi girmeden otomatik oturum açılmasını kabul ederek, daha sonra ziyaretlerinizde otomatik giriş sağlanır.

 

24- ) Üyeliğin Silinmesi; Üyeliğinizi silmek için Profil Düzenle alanından gerçekleştirebilirsiniz. 

 

24-a) Üyeliğinizi silmeniz sonucu varsa ürünleriniz,profil bilgileriniz ve veri tabanımıza işlemiş olduğunuz bilgileri geri alınmamak kaydıyla silmek istediğinizi onaylamış olursunuz.

 

25-) Mail Bildirimleri; Sitemize kayıt olarak gerekli mailleri almayı ve sistemimizin otomatik göndermiş olduğu ürünler hakkında mailleri, alıcı-satıcı tarafınca gönderilen mesaj,mail bildirimleri almayı kabul etmiş olursunuz.

 

webpasaj.com 'a üye olarak yukarıda yer alan koşulları kendi rızanız ile kabul etmiş olursunuz.

Başka sorunuz var mı? Bize yazın